top of page
Jag som driver denna dansskola heter Maria Békési. Jag värdesätter en dansskola med kvalitet, rörelseglädje och utveckling. Jag välkomnar människor i alla åldrar. Min dansskola har god service, utåtriktad personal och utbildade danspedagoger. Här kan du känna dig trygg och väl omhändertagen under din vistelse. På min dansskola så ser vi till att du blir sedd och hörd.
Kursen är fristående från Midsommargårdens övriga verksamhet.

 Pris och anmälningar HT 2024

 HT Start vecka 35 ( Augusti  26 - September 1 )
 Höstlov vecka 44 ( Oktober 28 - November 3 )
 VT Sista vecka 48 ( November 25 - December 1)
 
 En termin = 13 kurstillfällen
 
För barn som redan dansar på skolan behövs INGEN NY ANMÄLAN inför HT-2024 utan ENDAST AVANMÄLAN om barnet inte skall fortsätta dansa. 
Avgiften betalas efter att ni tillhandahållit ett email med inbetalningsuppgifter.
Avgiften  betalas innan kursens start.
Försenad betalning debiteras med en avgift på 400 kr.
 
​  Pris för kurser
  30 min lektioner 2300 kr per termin   
  45 min lektioner 2400 kr per termin
  60 min lektioner 2500 kr per termin 
  75 min lektioner 2600 kr per termin
  90 min lektioner 2800 kr per termin 
 
 Anmällningsvilkor
 Genom att skicka din anmälan godkänner du våra anmälningsvillkor. Anmälan till en kurs är bindande. Anmälan innebär också att din ångerrätt upphör den dag kursen startar och att du samtycker till dessa villkor.
 Har ditt barn speciella behov, en funktionsvariation eller skador som kan påverka barnets deltagande?
 Då är det viktigt att du kontaktar mig innan du anmäler ditt barn. Om jag misstänker att barnet kan skadas utav kursens övningar kan jag behöva se ett läkarintyg som stryker att barnet kan delta.
 
  Avanmälan/Avbryta en kurs
 
 Om du ångrar dig och vill ta tillbaka din anmälan ska du kontakta oss på 0723-729543
 Om du tar tillbaka din anmälan senast en vecka före kursstart, debiteras en  administrationsavgift på 400 kr.
 Om anmälan tas tillbaka mindre än en vecka före kursstart debiteras halva kursavgiften.
 Om du ångrar din anmälan eller avbryter deltagandet i en kurs fr.o.m samma dag som  kursstart förbinder du dig att betala full kursavgift.
 Om du måste ta tillbaka din anmälan eller avbryta kursen på grund av orsaker som du inte  kunnat förutse vid kursstart, så återbetalas den del av kursavgiften som återstår. Giltiga  orsaker kan vara: varaktigt studiehinder eller t. ex: sjukdom (styrkt med läkarintyg), av  flytning från orten eller annan jämförbar anledning.
 Vi förbehåller oss rätten till ändring av tider, lärare och lokal om så blir nödvändigt.
bottom of page